Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit je af als je je onderneming wil beschermen tegen gevolgen van schadeclaims of als een van je werknemers een fout maakt waardoor de klant financieel nadeel ondervindt. Niet alleen als mkb, maar ook als zelfstandig ondernemer kan je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wanneer je een polis aangaat en er tussen het afsluiten van de polis en de ingangsdatum van de polis iets gebeurd, dan ben je in die tijd ook verzekerd. Het voorrisico is meeverzekerd. De verzekering heeft een eigen risico en de hoogte daarvan bepaal je zelf.

Waarvoor ben je verzekerd?
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor financiële schade in het geval er geen schade aan personen ontstaat of aan spullen van andere mensen. Ook ben je verzekerd voor verweer bij gedekte schade in het geval je niet aansprakelijk bent en ben je verzekerd voor het niet verplicht hanteren van de algemene voorwaarden. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je niet verzekerd voor schade die jij veroorzaakt aan personen of aan spullen van andere personen. Ook als de schade met opzet is veroorzaakt, ben je niet verzekerd. Daarnaast is schade door fraude en vermogensdelicten zoals bijvoorbeeld diefstal en bedrog niet verzekerd. In het geval er schade is door het niet behalen van resultaten die toegezegd waren, kan je ook niet rekening op de verzekering. Tot slot geldt de verzekering ook niet als kostenbegrotingen en tijdsplanningen niet behaald worden.

Adviserend beroep
Als je een adviserend beroep hebt, dan kan het altijd voorkomen dat er een vergissing gemaakt wordt. Er gaat iets mis met de cijfers, er is een fout ontstaan in de planning of andere soorten fouten die grote financiële gevolgen hebben. Dit is uiteraard erg vervelend en kan veel schade opleveren aan het vermogen. Beroepsaansprakelijkheid is iets anders dan bedrijfsaansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid geldt wanneer een beroepsfout gemaakt wordt met als gevolg zuivere vermogensschade. De schade bestaat dan uitsluitend uit financieel verlies. Wanneer sprake is van schade aan bezittingen of letselschade, dan spreek je van bedrijfsaansprakelijkheid.