Iedereen is het erover eens dat school belangrijk is. Op school bereiden kinderen zich voor op de toekomst. Op de basschool leren kinderen basisvaardigheden aan die ze de rest van hun leven nodig hebben en op het vervolgonderwijs maken studenten zich klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Het primair onderwijs is dus de eerste stap die kinderen zetten op weg naar een leven als werkend mens. Het is daarom belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen zich hier te ontplooien en ontwikkelen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Maar hoe zorg je voor een klimaat waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen? Coaching in het primair onderwijs kan hierbij helpen.  

Pedagogisch handelen: wat is het? 

Een vorm van coaching in het primair onderwijs is pedagogisch handelen. Pedagogisch handelen in de klas is van groot belang voor leerlingen. Maar wat betekent pedagogisch handelen eigenlijk? Pedagogisch handelen legt de nadruk op het kind. Docenten moeten kunnen observeren en reflecteren. Dit betekent dat ze goed moeten kijken naar elk kind individueel, het vraagt om empathisch luisteren en om goed kijken naar het eigen aandeel in de relatie. Net als pedagogisch opvoeden is pedagogisch handelen in de klas lastig. Dit komt doordat elk kind iets anders nodig heeft en een andere boodschap overdraagt, maar het is wel belangrijk voor de ontwikkeling.  

Waarom zouden leerkrachten pedagogisch handelen? 

Pedagogisch handelen zorgt voor een verbetering en de leerresultaten van kinderen. Dit komt doordat het kind zich door de pedagogisch methode gezien en gehoord voelt. Het kind voelt zich veilig en geaccepteerd. Deze gevoelens zorgen ervoor dat kinderen met meer plezier naar school gaan. En als kinderen met plezier naar school gaan zullen ze ook beter en sneller leren. Daarbij geeft pedagogisch handelen een ontspannen leersituatie. Het zorgt voor rust in de klas waardoor kinderen zich beter kunnen concentreren en daardoor ook beter leren.  

Hoe kun je pedagogisch handelen? 

Pedagogisch handelen doe je allereerst door naar het kind zelf te kijken en in te spelen op zijn of haar behoeften. Maar er zijn ook een aantal algemene zaken waar je op kunt letten. Als eerst moeten zowel de kinderen als ouders zich serieus genomen voelen. Dit kan door een luisterend oor te bieden en elk kind individueel aandacht te geven. Verder is het belangrijk te zorgen voor rust en orde. Dit kan bewerkstelligd worden door routine en duidelijke regels. Ook het duidelijk maken van wat er van de leerling verwacht wordt en wat de gewenste werkhouding is helpt kinderen.